Vi är ett företag som drivs av passionerade proffs!

ROT-avdrag

30% rabatt på arbetskostnaden genom ROT-avdraget. Hög tid att renovera.... Staten betalar 30% av arbetskostnaderna genom ROT-avdraget. Läs mer här!

Vi kan lösa de flesta av dina behov. Hör av dig till oss!

Företaget startades 1999 och har sedan dess utfört bygg- och plattsättningsarbeten. För oss är alla uppdrag lika viktiga, från minsta till största. Vi utför alla jobb med strörsta noggrannhet och kvalitet. Det viktigaste för oss är att kunden är nöjd. Vi jobbar åt privatpersoner, BRF samt andra byggföretag.

Kvalitet

Lyhördhet

Flexibilitet

Våra tjänster

Vi arbetar med följande tjänster primärt

  • Badrumsrenovering
  • Köksrenovering
  • Till- och ombyggnad
  • Pumptjänst
Renoverat kök.

Köksrenovering

Medlemskap och certifieringar

Kvalitet i arbetet är det viktigaste för oss

Ett bra utfört projekt är ett projekt där alla parter blir nöjda. Därför är det viktigt för oss att innan projektets start, komma överens om vad som ska göras, inom vilket tidsspann det ska göras, och till vilket pris det ska göras. Vi jobbar alltid med skriftliga avtal. Kontakta oss så berättar vi mer!

30% rabatt på arbetskostnaden genom ROT-avdraget.

Hög tid att renovera.... Staten betalar 30% av arbetskostnaderna genom det nya ROT-avdraget.

Så fungerar det - Nya regler för husarbete börjar gälla den 1 juli 2009

Den 1 juli ersätts det gamla skatteavdraget för husarbete av fakturamodellen som innebär att kunden får skattereduktion på 30 procent av arbetskostnaden direkt på fakturan.

Företagen som utför tjänsten ansöker sedan hos Skatteverket.
– Fördelen är att den som köper hushålls- och ROT-tjänster får skattereduktionen direkt. Samtidigt är det viktigt att hålla koll så att företaget som säljer tjänsten inte gör högre avdrag än vad du som köpare har möjlighet att få. Då kan du bli återbetalningsskyldig till Skatteverket. Skattereduktionen är 30 procent av arbetskostnaden, men kan högst vara 50 000 kronor per år.

Om den gränsen överskrids kommer Skatteverket kräva tillbaka den för höga skattereduktionen från den som har köpt tjänsterna.

Det är viktigt att kontrollera att man under året har tillräckligt hög skatt för att täcka hela skattereduktionen.
För att kunna utnyttja maximalt husavdrag måste man komma upp i mer än 50 000 kronor i slutlig skatt under året.

För det krävs det normalt en månadsinkomst på 24 000 kronor eller mer. Hantverkaren eller företaget som säljer tjänsterna ansvarar för att de fakturerade tjänsterna är husarbete som ger rätt till skattereduktion. I annat fall kan företaget bli återbetalningsskyldigt till Skatteverket.

Företaget måste också kontrollera att den som köper tjänsten har fyllt 18 år.
Det företag som utför ROT- eller hushållstjänsterna måste ha F- skatt.

För mer information, vänd er till skatteverket

  tabibygg@gmail.com   Hitta till oss